Novinky   |   O nás   |   Fotogalerie   | JPO |   Články   |   Sport   |   Kontakt    
Historie Zásahy Kulturní akce

Z kroniky se dozvídáme, že místní sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1885. Za velitele byl zvolen František Samek (rolník), za náměstka Petr Víteček (stolař) a za výbora Josef Křepela (rolník). Ze zakládajích členů se k datu 1885 vztahují tato jména:
 
Jan Kadlec (řezník, 33 let)
Josef Dostál (chalupník, 41 let)
Alois Švorc (obuvník, 25 let)
František Vašátko (chalupník, 23 let)
František Netík (obchodník, 22 let)
Jindřich Dohnal (zahradník ve výslužbě)

 
U ostatních zakládajících členů je datum vstupu pozdější, tedy přistupovali postupně ke sboru. Z "Proslovu ku oslavě 25. trvání" se dozvídáme přesnější datum založení a to dnem 26. června 1885. Podnět k založení vzešel od tehdejšího obecního starosty Josefa Netíka hlavně kvůli častým a v té době velmi nebezpečným požárům. Sbor byl založen na valné hromadě, kdy se k němu přihlásilo údajně 33 zakládajících členů, kteří složili podíl 141 koru a 92 halérů jako základné. Jako činných se přihlásilo 37 členů. Obraz o tehdejší činnosti se nám nedochoval, protože první písemné zprávy v zápisech knih jsou datovány až od roku 1905. Je však zřejmé, že tehdejší hasiči museli vastačit s velmi skromnými prostředky proti požárům. K rozmachu činnosti zřejmě došlo po roce 1905, kdy byl založen ještě samostatný hasičský sbor hraběte Bohuslava z Kolovrat. Přešlo asi 6 členů.

V období prvních 25 let od založení zasahoval sbor ve 48 případech požárů, z toho v Černíkovicích 14 krát, v Solnici 9 krát, v Ličně 6 krát. Ruční hasicí stříkačku měl náš sbor nejspíše od roku 1905, kdy je zaznamenán první zásah s použitím této stříkačky.

V následujícím přehledu jsou uvedeny zásahy u požárů, které byly zaznamenány v zápisech o požárech:

28. září 1905 - požár v Solnici (nemuseli stříkat)
2. listopadu 1905 - požár v Solnici, použití ruční stříkačky
30. dubna 1906 - požár v Domašíně, bez použití stroje, nebyla nablízku voda
15. června 1906 - Černíkovice, u pana Kaprela
30. června 1907 - Černíkovice 52, u pana Josefa Klára
14. července 1907 - povodeň, jaké nebylo paměti 72 roků (řeka Alba, dnes Bělá)
14. října 1907 - Byzhradec, nebylo třeba zasahovat
28. října 1907 - Lično, u pana mlynáře Josefa Hovorky, zachráněny stroje mlůnu
11. května 1908 - požár v Podstrání u pana Dubna, shořela stodola, mlýn zachráněn
24. července 1908 - Černíkovice, u pana Sirůčka, shořela stodola
8. prosince 1908 - Solnice, shořely 3 budovy a 3 stodoly
19. ledna 1911 - Lično, hostinec pana Chvály
30. prosince 1911 - Solnice, shořela stodola pana Josefa Šlitra
21. září 1914 - Černíkovice, u pana Josefa Paštiky
22. září 1921 - Černíkovice, shořela budova pana Josefa Holoubka
18. září 1934 - Černíkovice, shořelo obytné stavení a stodola u pana Josefa Vašátka
18. února 1937 - částečně shořelo stavení pana Františka Dostála (ruční stříkačka)
14. června 1937 - Solnice, u Jirátů
23. října 1937 - u zedníka pana Františka Koblásy
25. června 1938 - velký požár v Černíkovicích, tehdy shořela stavení pana Františka Hovorky č.p. 41, pana Valáška č.p. 40, ze stavení paní Vítečkové zbyly jen zdi. Požár se rozšířil v důsledku silného větru.
18. září 1941 - hořely stáje velkostatku v Černíkovicích
28. února 1951 - shořela budova pana Aloise Němečka
4. února 1954 - shořela neobydlená budova pana Miroslava Kadlece
 
 
1976 - požár v Radostovicích, voda pro hašení se čerpala z místní studny
1983 - požár obilního lánu u Třebešova (drobná zranění a přiotrávení osob kouřem)
1991 - požár v Libli, nezasahovalo se
1993 - výjezd k požáru lesa v Černíkovicích (CAS 32 Tatra 815)
1994 - výjezdy ke dvěma lesním požárům, první v Černíkovicích a druhý ve Skuhrově n. B.
1995 - Výjezd k požáru v Ličně, hořela hospoda
1996            duben - výjezd k lesnímu požáru mezi Rašovicemi a Křivicemi
červen - požár stohu pod Třebešovem
září - požár dubu na stráni
říjen - požár benzínové stanice v Ličně
1997 - v okolí nehořelo, hrozila povodeň, ale Bělá zůstala v korytě
1998     29. května - požár lesa v Týništi nad Orlicí, U Dubu
5. června - dopravní nehoda v Černíkovicích u koníren
červenec - pomoc při "stoleté vodě", rozsáhlé záplavy a škody, čerpání vody ze sklepů a studní
1999       31. ledna - hrozila povodeň od zatarasení ledy řeky Bělé, do rána se situace zklidnila
29. května - při bouřce uhodil blesk do stromu v parku, ten začal hořet
2000       9. března - Bělá hrozila záplavou
7. června - požár rodinného domku v Byzhradci
11. června - ochlazování stájí teletníku u Lična při výměně nefunkční klimatizace
13. června - hořelo hnojiště u Třebešova
24. července - opětovný požár hnojiště u Třebešova
25. září - požár nádrží firmy KOVPAL, hořely zbytky oleje
2001         4. ledna - požár nemovitosti paní Blímové
2002 - 2 výjezdy
2003 - požár strniště a lesa v Ježkovicích
  - požár hnojiště u mlýnu k Ličnu
2004 - požár obilí v Domašíně
  - odklízení spadlého stromu u zahrady
  - pohotovost při velkém výjezdu okolních jednotek k rozsáhlému požáru cukrovaru v Českém Meziříčí


 
 
 
 
Připravujeme pro Vás historii kulturních akcí pořádaných naším spolkem.
 
 
 
 
 
 

 
 

Nahoru