Novinky   |   O nás   |   Fotogalerie   | JPO |   Články   |   Sport   |   Kontakt    
 

Výroční valna hromada - SDH Černíkovice - 2015

Tak jako každý rok, tak i rok 2015 jsme zahájili Výroční valnou hromadou. Tentokráte jsme se trochu netradičně sešli až 7. února, abychom zamezili kolidaci s termíny valných hromad ostatních sborů v okrsku, na kterých se vzájemně navštěvujeme. Další novinkou, která se, jak doufáme, stane tradicí, bylo sladké překvapení, které čekalo na každém stole. Přičinili se o něj naše ženy ve sboru a patří jim za to velká pochvala.

Sešlo se nás přes 40 členů, i když někteří přišli až v průběhu schůze. Dále nás navštívila starostka obce Černíkovice paní Zdena Jedlinská, za MS Bělá pan Školník, za TJ Sokol pan Švec, za okresní sdružení bratr Hanuš a také sestry a bratři z okolních sborů (Třebešov, Lično, Domašín, Libel a Byzhradec).

Na úvod nás přivítal velitel sboru bratr Zdeněk Šitina ml., který vzpomněl i sestry a bratry, kteří s námi již nejsou. Následovala volba mandátové a návrhové komise, a jelikož tento rok je rokem volebním, tak i volba komise volební.

Poté přišlo na řadu očekávané vystoupení dětí. Mladí hasiči si pro nás pod vedením Markéty Štěpánkové připravili několik básníček a vtipů, vše samozřejmě s hasičskou tématikou. Tímto jim a jejich vedoucím děkujeme a přejeme v následujícím roce mnoho úspěchů ve škole i na poli sportovním.

Po vystoupení dětí nás starosta sboru bratr Josef Šitina seznámil se svojí zprávou o činnosti sboru v roce 2014, následovala zpráva velitele JPO bratra Josefa Šanty a zpráva o hospodaření bratra Jiřího Hovorky. Po zprávě předsedy revizní komise proběhl návrh volební komise na nový výbor a složení revizní komise.

V následující diskuzi postupně všichni hosté pozdravili naši VVH a popřály nám mnoho úspěchů do nového roku. Návrh volební komise nikdo nepřipomínkoval, tím pádem se mohlo přistoupit k volbě nového výboru a k volbě členů revizní komise.

Nový výbor byl zvolen jednomyslně v následujícím složení:

  Starosta sboru Josef Šitina
  Náměstek starosty Zdeněk Šitina st.
  Velitel sboru Zdeněk Šitina ml.
  Zástupce velitele Tomáš Klár
  Jednatel Petr Dusbaba
  Hospodář Jiří Hovorka ml.
  Preventista Luděk Charvát
  Kronikář Barbora Pekáčová
  Kulturní referent Tomáš Klapal
  Člen výboru Josef Šanta
  Člen výboru Viktor Štěpánek

Po volbě nového výboru byli zvoleni delegáti na VVH okrsku a na shromáždění představitelů okresu Rychnov nad Kněžnou. Následoval návrh a schválení usnesení.
Závěrem byla všem zúčastněným podána večeře a tomu kdo chtěl, káva i něco ostřejšího. Mnoho z nás se ještě zdrželo na přátelské sousedské posezení.

Během VVH bylo též odhlasováno udělení čestného členství za přínos a spolupráci s SDH bývalému starostovi obce panu Václavovi Duškovi. Ten se z časových důvodů nemohl zúčastnit VVH a tak bylo rozhodnuto mu jmenování předat osobně. I přes pozdní hodinu pan Dušek zástupce výboru mile přivítal a pohostil.

Více fotek naleznene ve fotogalerii.

 
 
 
 
 

Nahoru